IMPLANTOLOGIJA/ORALNA KIRURGIJA

Moderna tehnologija omogućuje nam precizno kirurško planiranje, te individualizirani odabir i dizajna dentalnog implantata. U najzahtjevnijim slučajevima smjer, dubinu i angulaciju implantata kontroliramo uz individualno izrađene kirurške šablone za navođenu implantologiju (eng. guided surgery). Implantologija je stomatološka disciplina koja se bavi ugradnjom dentalnih implantata u kost čeljusti kako bi se nadomjestio korijen izgubljenog zuba. Pruža rješenja za sve oblike bezubosti (od pomanjkanja jednog do nedostatka svih zubi), te predstavlja idealno rješenje za osobe koje ne žele dirati susjedne zube u svrhu izrade dentalnih mostova ili osobe koje su nezadovoljne klasičnom zubnom protezom.

U slučajevima nedostatka kosti možemo posebnim kirurškim zahvatima rekonstruirati izgubljenu kost tehnikama vođene koštane regeneracije (eng. guided bone regeneration) kako bi nedostajući zub mogli nadomjestiti implantatom. U našem centru koristimo isključivo Nobel Biocare implantološki sustav koji je ujedno i najkvalitetniji implantološki sustav na svjetskom tržištu. Uz implantologiju obavljamo i druge oralno-kirurške zahvate poput alveotomije (kirurško vađenje umnjaka), apikotomije (kirurško odstranjenje vrška korijena zuba) i cistektomije (odstranjenje cista u čeljusti).

IMPLANTOLOGY / ORAL SURGERY

Modern technology gives us a chance to plan surgeries accurately, make individual choices and design dental implants. In the most complex cases, we control the direction, depth, and angulation of an implant with individually made surgical stencils for guided surgery.

Implantology is a dental discipline which deals with placing dental implants in the jawbone, so that we can replace the root of the lost tooth. It provides solutions for all types of anodontia (from one to all missing teeth) and represents an ideal solution for those who wish to leave the adjacent teeth as they are, in order to implant dental bridges or persons who are not satisfied with the classic teeth prosthesis. In the cases when patients lack jaw bones, we can reconstruct the lost bone with special surgical procedures called guided bone regeneration, by replacing the missing tooth with an implant.

In our studio we use exclusively Nobel Biocare implant system , which is currently the most quality implant system on the global market. We perform also other oral and surgical procedures, such as alveotomy (surgical extraction of wisdom teeth), apicoectomy (surgical removal of the tip of the root) and cystectomy procedure (jaw cyst removal).