FUNKCIJSKA DIJAGNOSTIKA I TERAPIJA

Temporomandibularni zglob je zglob koji povezuje donju čeljust s temporalnom kosti lubanje. Temporomandibularni poremećaj predstavlja niz problema koji uključuju žvačne mišiće, temporomandibularni zglob, okolno koštano i meko tkivo te kombinacije. Simptomi vezani za temporomandibularni poremećaj uključuju ograničeni pokret donje čeljusti, škljocanje u zglobu, bol u području stražnjeg dijela donje čeljusti, uha ili vrata, te devijacija donje čeljusti pri otvaranju i zatvaranju usta. Neki od razloga nastanka tog poremećaja mogu biti stiskanje i škripanje zubima (bruksizam), stres i anksioznost te trauma donje čeljusti ili zgloba.

Česti uzrok upravo predstavljaju potrošeni zubi te neadekvatna funkcija žvakanja koji dovode do smanjenja visine zagriza te disbalansa mišićno- koštane harmonije glave i vrata. Kako bi se provela adekvatna terapija potrebno je detaljno analizirati simptome te klinički i radiološki pregledati područje glave i vrata. Funkcionalnom dijagnostikom i terapijom analiziramo stanje zuba, žvačnu opterećenost pojedinog zuba te funkcijske kretnje donje čeljusti i aktivnost žvačnih mišića. Relaksacijskim ili stabilizacijskim udlagama, kompozitnim ili keramičkim ljuskicama moguće je rehabilitirati narušeno stanje, te ponovno uspostaviti harmoniju i zdravlje.